Outsourcing IT v Praze a Středních Čechách

Hledáte spolehlivé řešení informačních technologií pro svoji společnost? Přemýšlíte, zdali zvolit klasické řešení, kdy zaměstnáte správce sítě, nakoupíte hardware a vše tak bude „pod jednou střechou“ nebo půjdete do stále populárnějšího outsourcingu IT? Vaše rozhodování vám možná usnadní výčet hlavních výhod a modelová případová studie.

Která varianta je lepší

Obě varianty mají své výhody a nevýhody – o tom, jaký přínos má pro firmy outsourcing IT se dočtete v článku s názvem Jaké výhody přináší outsourcing IT. Hlavní předností je především snížení fixních nákladů na počítačovou síť, pokles rizika spojeného se zastaráváním sítě a možnost operativně reagovat na technologické změny. Ve výčtu výhod outsourcingu IT bychom však mohli pokračovat i dále:

 • Přístup k informacím okolo IT
 • Rychlá podpora a správa sítě profesionály
 • Uvolnění časové kapacity zaměstnanců (neřeší IT)
 • Individuální řešení na míru

Modelová případová studie

Podoba spolupráce se odvíjí především od požadavků klienta a jeho finančních možností. Jiný přístup si také vyžádá přesun sítě pod naši správu u malých firem či například subjektů veřejné správy. Jak vypadá taková modelová situace, ukazuje případová studie níže.

Údaje o zákazníkovi

Poptávající společností je muzeum v Praze, které poskytuje veřejné kulturní, knihovnické a informační služby. Na magistrátě města pracuje do 150 zaměstnanců, kteří ve většině případů pracují na notebookách nebo stolních PC. Výjimkou je jedno použití osobního počítače značky Apple.

Cíle – zadání

 • Úprava a sjednocení současného řešení
 • Zvýšení stability a efektivnosti IT
 • Rozšíření stávajících informačních technologií
 • Přenos správy a odpovědnosti za chod sítě na externí subjekt
 • Poradenství a konzultace v oboru IT

Naše řešení

Nejprve jsme provedli audit, který nám ukázal všechny silné a slabé stránky současného řešení. Na základě něj jsme vzhledem ke stanovenému rozpočtu navrhli optimalizaci IT klienta formou outsourcingu.

Základem řešení byla částečná obnova zastaralých nebo zastarávajících částí ICT s následným přebudováním původního řešení, migrací a aktualizací systému s cílem rozšířit a stabilizovat jeho funkčnost. Součástí celého řešení tedy byl i outsourcing IT, který zefektivnil využití počítačové sítě muzea a přenesl odpovědnost za její chod na nás.

Přínosy outsourcingu IT

 • Zvýšení efektivity, bezpečnosti
 • Rozšíření funkcionality
 • Nepřetržitý dohled nad sítí
 • Správa sítě profesionály
 • Snížení fixních nákladů na IT

Outsourcing IT Praha

Naše společnost nabízí služby především pražským a středočeským firmám a jiným právnickým osobám, kterým poskytujeme profesionální služby nejen v oblasti outsourcingu IT.

V případě vašeho zájmu přeneseme celou informační síť mimo vaši společnost a převezeme zodpovědnost za její bezproblémový chod. Díky outsourcingu IT se zbavíte dodatečných nákladů na software, hardware i lidské zdroje, které byste v případě „in house“ řešení museli vynakládat.

Quadro Net – to je outsourcing IT v Praze a Středních Čechách.

Chcete mít IT služby pod kontrolou? Obraťte se na nás.

 • Individuální přístup

 • Profesionalita
 • Stabilita
Nádražní 50/96, Praha 5