Správa počítačových sítí vyžaduje komplexní přístup

Správa počítačových sítí vyžaduje komplexní přístup. Na tom se shodnou nejen IT odborníci a kvalifikovaní správci sítí, ale také řada menších či středních firem, které nechali své počítačové sítě spravovat svými známými, studenty nebo nekvalifikovanými „správci sítě“. Po nějaké době totiž každý vlastník sítě dojde k zjištění, že aby mu počítačová síť nepřerostla přes hlavu a následná správa či oprava nebyla spojena s vysokými výdaji, je třeba k správě sítě přistupovat zodpovědně a především komplexně.

Fungující počítačová sít = fungující firma

Není třeba připomínat, že správa sítě je úzce spojena se zabezpečením dat. A to nejen po stránce odcizení, ale především z pohledu jejich ztráty nebo dočasné nedostupnosti v případě kolapsu jednotlivých hardwarových a softwarových prvků počítačové sítě. Nedostupný firemní server či tiskárna, nepřístupná firemní data nebo operační systém v havarijním stavu znamenají pro většinu firem značný problém, se kterým se velmi těžko vyrovnávají. Především v případě, je-li firma na IT technologiích přímo závislá.

Při podobných problémech, kdy dojede ke kolapsu počítačové sítě, firmy musí na určitou dobu přerušit své pracovní procesy, zastavit výrobu nebo prodej svých služeb a čekat, dokud problém někdo nevyřeší. Často tak dochází k situacím, že technik není v danou chvíli k dispozici nebo problém je tak závažný, že na něj „správce sítě“ nestačí. Reakční doba na vzniklý problém se rapidně zvyšuje a firma mezitím sčítá ušlé zisky.

Nesprávně a nezodpovědně udržovaná počítačová síť bude zároveň daleko náchylnější na časté výpadky a problémy, než v případě sítě, kterou komplexně spravuje kvalifikovaný odborník nebo firma poskytující outsourcing IT.

V těchto i mnoha dalších případech se skutečně vyplatí přenechat správu sítě zkušeným odborníkům a preventivně se tak bránit vzniku nežádoucích výpadků na straně počítačové sítě.

Jak vypadá komplexní správa sítě a jaké činnosti zahrnuje?

Mluvit o komplexnosti ve spojení se správou sítě lze v případě, že malá či střední firma přenechá celou svou počítačovou síť v rukou specializované firmy z oblasti outsourcingu IT. Pouze za těchto okolností mohou odborníci k počítačové síti přistupovat komplexně a věnovat se nejenom dílčích úkonům, ale také systematickému budování IT strategie a dalšímu rozvoji IT technologií.  

Komplexní správa počítačové sítě zahrnuje řadu oblastí, ve kterých specializovaná firma působí:

Samotná správa počítačové sítě

Služba správa sítě řeší ve většině případů především využití vhodných aktivních a pasivních prvků, jejich funkčnost, konfiguraci a zabezpečení. Dále také volbu a nastavení softwarového vybavení a správu operačních systémů. V neposlední řadě zabezpečení sítě po stránce přístupových práv a nastavení zabezpečení u jednotlivých prvků sítě (switche, routery, firewally).

Pokud potřebujete navrhnout novou počítačovou síť nebo rozšířit či optimalizovat stávající, i takto náročné úkony vám firma zabývající se správou sítí bez problémů realizuje. V případě komplexní spolupráce navíc získáte partnera, který vaší síti rozumí a je schopen velmi rychle reagovat na vzniklé problémy.

Správa serverů

Servery jsou klíčovým prvkem infrastruktury a mají velký vliv na funkčnost informačních technologií. I těm je třeba, aby se odborníci náležitě věnovali a účinně bránili nežádoucím komplikacím s jejich funkčností. Nezbytný je proto pravidelný monitoring serverů, jejich maximální zabezpečení a promyšlené zálohování všech dat s možností rychlé obnovy.

Správa stanic a periferií

Součástí počítačové sítě jsou, kromě jiného, i pracovní stanice a periferie (tiskárny, monitory, faxy, multifunkční zařízení atd.), které vyžadují nemálo pozornosti. Pravidelná údržba a monitoring stavu hardwarového a softwarového vybavení je ze strany specialistů nutností.

Uživatelská podpora

Správa sítí nesouvisí pouze s řešením technických problémů sítě, ale zabývá se také komplexní uživatelskou podporou. Specializovaná firma vám musí být schopna poskytovat kvalifikované poradenství při řešení uživatelských problémů. Nejlépe prostřednictvím několika přímých komunikačních kanálů, případně pravidelných a operativních osobních konzultací.

Konzultační služby

Využíváte-li outsourcing IT, nezapomeňte na pravidelné odborné konzultace. Firma spravující vaši firemní síť, vám předá část ze svého know-how, zároveň také poradí, jak zefektivnit procesy, jak dále rozvíjet infrastrukturu nebo které nové technologie se vyplatí implementovat.

Administrativa v IT

Ani s administrativou nebudete mít v případě outsourcingu IT žádné problémy. Pokud svěříte komplexní správu své sítě specializované firmě, postará se vám o záležitosti z oblasti administrativy – komunikace s dodavateli, vedení projektu, statistiky a reporting atd.

Strukturovaná kabeláž

Komplexní správa sítě zahrnuje také práce spojené s údržbou strukturované kabeláže, která je jedním z důležitých prvků celé počítačové sítě. Optimalizace strukturované kabeláže má pozitivní efekt na přenosovou rychlost, bezpečnost a připojení nových technologií do sítě.  

Přemýšlíte, že využijete specializované firmy pro komplexní správu firemní počítačové sítě? Přečtěte si, jaké výhody vám outsourcing IT přinese, a kontaktujte odborníky.

Chcete mít IT služby pod kontrolou? Obraťte se na nás.

  • Individuální přístup

  • Profesionalita
  • Stabilita
Nádražní 50/96, Praha 5