Správa počítačových sítí


Spolehlivá počítačová síť je jedním ze základních předpokladů stabilní a fungující společnosti. Nedostatečná kapacita, nefungující připojení k internetu nebo serverová nestabilita, stejně jako neoprávněné přístupy a editace dat jsou častým problémem narušujícím plynulost pracovního procesu. Správa počítačové sítě odborníky znamená vyřešení všech těchto problémů.

Předcházejte vznikům problémů

Komplexní správa počítačových sítí je předpokladem pro správné a stabilní fungování firemních systémů. Skládá se z řady dílčích úkonů, kterými pověřený správce sítě velmi účinně předchází vzniku neočekávaných problémů a rizik, které mohou negativním způsobem ovlivnit a narušit chod procesů uvnitř firmy. V této oblasti proto nabízíme jednorázové úkony spojené s úpravou počítačové sítě a řešením dílčích problémů nebo služby zahrnující komplexní správu počítačové sítě, které vedou k zajištění stabilního chodu firemní počítačové sítě.

Správa sítě ve spolupráci s profesionály

Dohlédneme na bezproblémový chod vaší počítačové sítě, nakonfigurujeme jednotlivé síťové prvky, dále implementujeme a nastavíme nejnovější služby a technologie. Firmám poskytujeme plnou IT podporu, spočívající v kompletní správě počítačových sítí, včetně odborných konzultací.

Maximalizujte výkon své počítačové sítě

Spolupracujte s námi a my vám navrhneme optimální řešení a nastavení počítačové sítě a softwarového vybavení! Kromě správy vaší sítě na nás můžete převést i veškerou starost o výpočetní techniku - outsourcing IT je dalším odvětvím, kterému se dlouhodobě věnujeme. Klademe důraz na efektivní řešení počítačové sítě, maximalizaci přidané hodnoty v podobě asistenčních služeb a poradenství a zachování rozumné výše nákladů.

Správa počítačových sítí - konkrétní aktivity

Správa sítí je komplexním procesem, během kterého nejprve zanalyzujeme stávající řešení, vyslechneme vaše požadavky a následně s ohledem na rozpočet navrhneme a zrealizujeme novou počítačovou síť nebo upravíme chod Vaší stávající počítačové sítě.

Jaké kroky realizujeme

 • Výběr internetového připojení (výběr poskytovatele a typu připojení, potřebná nastavení a testy)
 • Volba vhodné strategie nasazení vlastních systémů a cloudových řešení, jejich kombinace (Office 365)
 • Zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (instalace firewall, šifrování, zálohování
 • Zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall atd.).
 • Výběr a instalace vhodného síťového operačního systému.
 • Instalace a údržba aplikačních serverů
 • Připojení klientských PC stanic do počítačové sítě.
 • Instalace a údržba softwarového vybavení na klientských PC stanicích.
 • Nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům zákazníka.
 • Realizace bezdrátového wifi připojení s využitím moderních technologií (odkaz do produktů).
 • Evidence hardwarového a softwarového vybavení.
 • Asistence uživatelům při běžném používání výpočetní techniky.
 • A další.


Správa počítačových sítí není věda. Spolupracujte s námi a my vás o tom přesvědčíme. Stačí nás nezávazně kontaktovat!

Chcete mít IT služby pod kontrolou? Obraťte se na nás.

Nádražní 50/96, Praha 5

2021 © Quadro Net s.r.o.