Pochopte co je cloud, cloud computing a další pojmy

Cloud – téměř magický termín, který se stále častěji skloňuje v malých i velkých firmách po celém světě. Hlavním důvodem, proč společnosti postupně přecházejí na cloudová řešení je nepružnost a rostoucí náklady na využívané „inhouse“ informační technologie. 

Na základě firemních potřeb a dlouholetých zkušeností z oboru jsme se rozhodli i my umožnit prostřednictvím našich služeb implementaci cloudového řešení do vaší společnosti. V současné době vám nabízíme dvě řešení, jejichž výhody ocení především firmy malé a střední velikosti. Jedná se o Microsoft Office 365 a Google apps pro firmy. Co je ale ve skutečnosti cloud a jaké pojmy s ním souvisejí? To se vám pokusíme přiblížit v tomto článku.

Co je to cloud

Definic vysvětlujících, co je to cloud najdete opravdu hodně. Většina z nich je však nepřesných nebo nicneříkajících. Ve skutečnosti však nejde o nic jiného, než o moderní způsob řešení informačních technologií (ve vašem případě firemních), jehož základem jsou sdílená úložiště běžící na fyzických datových centrech s důrazem na bezpečnost a spolehlivou dostupnost. V takovém případě si pronajímáte potřebný prostor, za který také platíte adekvátní částku - cloudová řešení totiž umožňují dynamicky měnit míru využití úložiště dle aktuální potřeby.

Příklad: „E-shop má před Vánocemi vysoký nárůst přístupů. V případě běžného hostingu by mohlo dojít k přetížení serveru a jeho pádu, jelikož nejste schopni pružně reagovat na rapidní nárůst návštěvnosti. Cloudová řešení umožní operativní krátkodobé navýšení kapacity a udržení webových stránek v provozu“.

Co je cloudové úložiště

Cloudové úložiště představuje typ datového úložiště, jehož prostor si pronajímáte od poskytovatele. Poplatky jsou u takového řešení účtovány za využití datového prostoru. Dobrým příkladem běžně používaných cloudových úložišť je například DropboxOneDrive od Microsoft nebo Googledisk. Taková sdílená úložiště, kam ukládáte vaše firemní data, obsahují společně s řadou užitečných aplikací i námi nabízená cloudová řešení a tvoří vlastně jejich základ.

Co je to cloud computing

První zmínka o cloud computingu pochází z roku 1961 z úst amerického počítačového vědce Johna McCartyho. Od té doby celá myšlenka prošla značným vývojem až do dnešní podoby, kdy je cloud computing oproti cloudu chápán jako konkrétní způsob využití IT. To spočívá v poskytování počítačových technologii ve formě služeb či programů na internetových serverech (nejste majitelem, nýbrž nájemcem). Na výběr přitom máte hned několik typů cloud computingu, respektive cloudových řešení.

Čtyři typy cloudových řešení

Cloud computing dnes umožňuje čtyři rozdílná řešení, která se liší především způsobem sdílení a umístěním datových center.

Public (veřejný) cloud

Někdy je také považován za klasický cloud computing, který je dostupný již od roku 1997. Jde o řešení vytvořené za účelem využívání širokou veřejností. Funguje bez nutnosti vlastnit fyzickou serverovou strukturu (server – datové úložiště), která je v případě veřejného cloudu v rukou poskytovatelů. Nevýhodou je menší schopnost přizpůsobit se specifickým požadavkům jednotlivých subjektů, jelikož jde o řešení s cílem pokrytí potřeb většiny. Na stranu druhou za jejich vývojem stojí obří týmy odborníků, kteří umí postihnout vše důležité. Přístup k datům je možný přes internet nebo lokální počítačové sítě (ethernet). Sem patří i řešení od společností Microsoft a Google.

Private (soukromý) cloud

Jde o cloudové řešení vytvořené, vlastněné a využívané konkrétní organizací. Jeho infrastruktura je soukromá, což znamená, že není sdílena mezi další subjekty.  Výpočetní infrastrukturu lze umístit přímo v organizaci, ale i mimo ni a přístup k ní je opět možný jak pomocí internetu, tak ethernetu. Většinou se jedná o technologicky poměrně náročná řešení s vysokými vstupními náklady, která jsou vhodné pro větší firmy.

Community (komunitní) cloud

Takový cloud je vytvořen a sdílen několika subjekty, které se podílejí nejen na jeho využití, ale také na správě a nákladech. Je založen na myšlence sdílení IT napříč různými organizacemi s podobnými nebo totožnými požadavky na cloud. Typicky se takové řešení využívá v technologických klastrech. Komunitní řešení je také dostupné skrze internet a ethernet.

Hybrid (hybridní) cloud

Částečně sdílená infrastruktura s neúplnou izolací kombinující veřejný prostor (cloud) a infrastrukturu inhouse s přístupem přes internet i ethernet. Je určen především větším firmám, které díky němu mohou rozdělit pracovní data na ta, která jsou uložena v privátním a veřejném cloudu.

Zaujalo vás cloudové řešení firemního IT nebo máte další otázky? Pak nás neváhejte kontaktovat, na vaše dotazy rádi obratem odpovíme.

Chcete mít IT služby pod kontrolou? Obraťte se na nás.

  • Individuální přístup

  • Profesionalita
  • Stabilita
Nádražní 50/96, Praha 5