Internetové a intranetové aplikace

Masové rozšíření internetu vedlo k tomu, že se stejné technologie začaly používat i při vývoji klasických firemních aplikací. Uživatel tak má možnost použít aplikaci do značné míry nezávisle na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, což značně snižuje náklady na provoz aplikace. Zároveň rozvoj internetových vývojových nástrojů umožňuje podobu a způsob fungování programů do značné míry přiblížit tomu, na co je uživatel zvyklý z užívání klasických instalovaných aplikací.

Typy internetových a intranetových aplikací

Uvádíme pouze některé z možností, kde se dají internetové a intranetové aplikace použít. 

 • E-shop
 • Docházkový systém
 • Podnikový informační systém
 • Helpdesk
 • CRM systém

Průběh projektu tvorby aplikace

Tvorba každé takové aplikace bývá poměrmě komplikovaný proces, kterému předchází důkladná analýza. Celý projekt tvorby nové internetové či intranetové aplikace standardně prochází následujícími kroky:

 • Analýza problematiky dle poptávkového dokumentu a úvodních schůzek
 • Vypracování nabídky a postupu prací
 • Předávání dílčích výsledků dle dohodnutých fází
 • Zapracovávání připomínek v kontrolních místech projektu
 • Testovací provoz a následné finální úpravy
 • Případný import historických dat
 • Spuštění aplikace do ostrého provozu
 • Servis

Chcete mít IT služby pod kontrolou? Obraťte se na nás.

 • Individuální přístup

 • Profesionalita
 • Stabilita
Nádražní 50/96, Praha 5